HIV/AIDS

Co to jest PrEP?

PrEP jest to profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia wirusem HIV (ang. Pre-exposure Prophylaxis). Polega na przyjmowaniu leku, który ogranicza ryzyko zakażenia wirusem HIV.

Profilaktyka PrEP dedykowana jest dla osób dorosłych podejmujących ryzykowne, niezabezpieczone zachowania seksualne.

  • * Emtricitabine/Tenofovir disoproxil a 200 mg/245 mg – 1 tabl. co 24 godziny

Więcej o PrEP … 

Schemat PrEP

Co to jest PEP ?

PEP jest to profilaktyka poekspozycyjna na zakażenie wirusem HIV (ang. Post-exposure Prophylaxis). Profilaktykę PEP można zastosować do 72 godzin po narażeniu na zakażenie. Polega na przyjmowaniu kilku leków przez 4 tygodnie. Takie postępowanie zapobiega zakażeniu wirusem HIV.

PEP dedykowana jest dla osób podejmujących ryzykowne, niezabezpieczone zachowania seksualne lub używająca środki odurzające podawane drogą dożylną

Więcej o PEP … 

Najtańszy zestaw w profilaktyce PEP

  • * Emtricitabine/Tenofovir disoproxil a 200 mg/245 mg – 1 tabl. co 24 godziny
  • * Darunavir a 800 mg – 1 tabl. co 24 godziny
  • * Ritonavir a 100 mg – 1 tabl. co 24 godziny

 

Chcesz zadać pytanie odnośnie ryzyka zakażenia wirusem HIV, chorób zakaźnych, przenoszonych płciowo, itp? Pisz śmiało.