Konsultacje on-line

Konsultacje on-line

Konsultacje on-line

W celu umówienia konsultacji proszę wysłać SMS lub e-mail. W treści proszę wpisać:

  • imię,
  • nazwisko,
  • pesel,
  • telefon,
  • e-mail,
  • ulica, numer, kod pocztowy

oraz krótką informację odnośnie problemu. Dane personalne potrzebne są do zarejestrowania i wystawienia recepty.

Wyniki badań proszę wysłać na e-mail.

Opłata za wizytę on-line – 200 zł (płatne po wizycie)

Wizyty PEP i PILNE on-line – 400 zł (płatne po wizycie)

  • telefon: 602.224.446
  • e-mail: krzysztof.gierlotka@gmail.com