PrEP

PrEP

PrEP

Co to jest PrEP?

PrEP jest to profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia wirusem HIV (ang. Pre-exposure Prophylaxis). Polega na przyjmowaniu leku, który ogranicza ryzyko zakażenia wirusem HIV. Profilaktyka PrEP dedykowana jest dla osób dorosłych podejmujących ryzykowne, niezabezpieczone zachowania seksualne.

PrEP powinna stosować osoba, która:

  • podejmuje przygodne, ryzykowne kontakty seksualne (hetero, homo, bi, …)
  • stosuje środki odurzające, narkotyki, alkohol i podejmuje pod ich wpływem ryzykowne kontakty seksualne,
  • podejmujące ryzykowne kontakty seksualne z osobą zakażoną wirusem HIV,
  • podejmujące przygodne kontakty seksualne z osobą, która nie wykonywała testów w kierunku obecności wirusa HIV,
  • miała zastosowaną profilaktykę poekspozycyjną (PEP) po ryzykownym kontakcie seksualnym w ciągu ostatniego roku,
  • w ciągu ostatniego roku miała rozpoznaną chorobę przenoszoną drogą płciową,
  • świadczy komercyjne usługi seksualne.
  • inne
 
 

Schemat PrEP

ciągły

1 raz na dobę 1 tabletka przyjmowana o stałej godzinie.

„na żądanie” 

1 dnia – 2 tabletki (od dwóch do dwunastu godzin przed stosunkiem),
2 dnia – 1 tabletka (po 24 godzinach od pierwszej dawki)
3 dnia – 1 tabletka (po 48 godzinach od pierwszej dawki)

Schemat wizyt PrEP

W trakcie każdej wizyty lekarz omawia zasady bezpiecznego współżycia. Wyjaśnia drogi przenoszenia różnych patogenów, w tym wirusa HIV. Uczy rozpoznawać charakterystyczne objawy najczęstszych chorób zakaźnych. Schemat każdej wizyty obejmuje wywiad i badanie lekarskie oraz omówienie wyników badań laboratoryjnych.

Omówienie PrEP

Omówienie wskazań i przeciwwskazań do zastosowania profilaktyki. Przed rozpoczęciem PrEP może zaistnieć potrzeba leczenia choroby podstawowej lub modyfikacji dotychczas stosowanych leków, z uwagi na potencjalne interakcje ze stosowanymi lekami w PrEP.

Wywiad

Rozmowa o stanie zdrowia, szczepieniach, przebytych i obecnych chorobach, stosowanych lekach, uczuleniach; chorobach przenoszonych drogą płciową, zakaźnych; aktywności seksualnej, sposobach zabezpieczeń przed zakażeniami, antykoncepcji, używkach; innych ważnych tematach.

Badanie lekarskie

W trakcie badania lekarz poszukuje zmian chorobowych na skórze i błonach śluzowych; ocenia węzły chłonne, gardło, narządy

Zlecenie do laboratorium

Przed i w trakcie stosowania PrEP należy wykonać niezbędne badania laboratoryjne oceniające morfologię, stan wątroby i nerek, zakażenie HIV, HBV, HCV, kiłę oraz jeżeli zaistnieje potrzeba to pobranie wymazów wymazów z gardła, cewki moczowej czy odbytu w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. 

Druga wizyta – włączenie PrEP

Druga wizyta odbywa się po otrzymaniu wyników. Po rozważeniu wszystkich “za” i “przeciw” lekarz podejmie decyzję o włączeniu PrEP. Lekarz wystawia receptę na 1 opakowanie leku, 30 tabl. 

Wizyta kontrolna po miesiącu

Po miesiącu stosowania PrEP należy oznaczyć anty HIV, morfologia, AlAT, kreatynina + ewentualne inne zlecone badania. Lekarz wystawia receptę na od 1 do 3  opakowanie leku.