Poradnia chorób wątroby

Wątroba to jeden z największych narządów ludzkiego organizmu. Pełni wiele ważnych funkcji życiowych. Wśród najważniejszych … produkuje czynniki krzepnięcia krwi, białka; metabolizuje węglowodany, tłuszcze, hormony; neutralizuje i usuwa toksyny, alkohol, amoniak, leki; przekształca hemoglobinę w bilirubinę; produkuje żółć. Choroby wątroby spowodowane mogą być różnymi czynnikami uszkadzającymi. Wśród najczęstszych chorób wymienia się alkoholowe uszkodzenie wątroby, stłuszczenie wątroby, wirusowe zapalenia wątroby.

Choroby wątroby o etiologii wirusowej:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu C , wzw C  – czynnik wywołujący wirus HCV
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B , wzw B  – czynnik wywołujący wirus HBV
 • zapalenie wątroby w przebiegu mononukleozy zakaźnej, cytomegalii

Choroby wątroby spowodowane piciem alkoholu

 • picie ryzykowne
 • nadużywanie alkoholu
 • toksyczne poalkoholowe uszkodzenie wątroby
 • marskość wątroby

Stłuszczenie wątroby

 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD)
  • niealkoholowe stłuszczenie wątroby
  • niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH)
 • Alkoholowe stłuszczenie wątroby
 • Stłuszczenie wątroby w przebiegu innych chorób, np. cukrzycy, wzw C
 • Stłuszczenie wątroby polekowe

Choroby wątroby o podłożu autoimmunizacyjnym

 • Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, AIH
 • Pierwotne stwardniające zapalenie wątroby, PSC
 • Pierwotne zapalenie dróg żółciowych, PBC ( dawniej: pierwotna marskość żółciowa wątroby)

Genetyczne choroby wątroby 

 • zaburzenie sprzęgania bilirubiny (Zespół Gilberta)
 • nadmierne spichrzanie miedzi (choroba Wilsona), żelaza (hemochromatoza)
 • niedobór alfa-1 antytrypsyny

Polekowe uszkodzenie wątroby

 • Paracetamol
 • inne leki

Uszkodzenie wątroby u sportowców

 • toksyczne uszkodzenie wątroby w przebiegu stosowania syntetycznych steroidów anaboliczno-androgennych (SAA)