PrEP

Co to jest PrEP?

Profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia wirusem HIV określana jest skrótem PrEP (ang. Pre-exposure Prophylaxis). Polega na przyjmowaniu leku w połączeniu ze stosowaniem prezerwatywy oraz rzetelną wiedzą na temat bezpiecznego współżycia. Takie postępowanie znacznie ogranicza ryzyko zakażenia wirusem HIV.

Wskazania

Profilaktyka PrEP dedykowana jest dla osób dorosłych podejmujących ryzykowne zachowania seksualne lub stosujących dożylne środki odurzające. PrEP stosuje się wyłącznie u osób, u których wykluczono zakażenie wirusem HIV.

PrEP stosuje się u osoby, która:

  • ma stałego partnera seksualnego zakażonego wirusem HIV nieleczonego przyczynowo,
  • podejmujące przygodne, ryzykowne kontakty seksualne z osobą zakażoną wirusem HIV,
  • podejmujące przygodne, ryzykowne kontakty seksualne z osobą, która nie wykonywała testów w kierunku obecności wirusa HIV,
  • miała zastosowaną profilaktykę poekspozycyjną (PEP) po ryzykownym kontakcie seksualnym w ciągu ostatniego roku,
  • w ciągu ostatniego roku miała rozpoznaną chorobę przenoszoną drogą płciową,
  • stosuje środki odurzające, narkotyki, alkohol i podejmuje pod ich wpływem ryzykowne kontakty seksualne,
  • nie używa jednorazowych igieł i strzykawek w celu padania dożylnych narkotyków,
  • świadczy komercyjne usługi seksualne.

Schemat PrEP

W zależności od częstości podejmowanych ryzykownych zachowań PrEP może być stosowany ciągle lub doraźnie.

Schemat dawkowania ciągłego

Schemat dawkowanie doraźnego

Preferowany schemat

1 raz na dobę 1 tabletka przyjmowana o stałej godzinie.

Schemat zalecany jest dla MSM o wysokim ryzyku zakażenia wirusem HIV.

1 dnia - 2 tabletki (od dwóch do dwunastu godzin przed stosunkiem),
2 dnia - 1 tabletka (po 24 godzinach od pierwszej dawki)
3 dnia - 1 tabletka (po 48 godzinach od pierwszej dawki)

Schemat wizyt PrEP

W trakcie każdej wizyty lekarz omawia zasady bezpiecznego współżycia. Wyjaśnia drogi przenoszenia różnych patogenów, w tym wirusa HIV. Uczy rozpoznawać charakterystyczne objawy najczęstszych chorób zakaźnych. Schemat każdej wizyty obejmuje wywiad i badanie lekarskie oraz omówienie wyników badań laboratoryjnych.

Pierwsza wizyta

umów wizytę

Omówienie PrEP

Omówienie wskazań i przeciwwskazań do zastosowania profilaktyki. Przed rozpoczęciem PrEP może zaistnieć potrzeba leczenia choroby podstawowej lub modyfikacji dotychczas stosowanych leków, z uwagi na potencjalne interakcje ze stosowanymi lekami w PrEP.

Wywiad

Rozmowa o stanie zdrowia, szczepieniach, przebytych i obecnych chorobach, stosowanych lekach, uczuleniach; chorobach przenoszonych drogą płciową, zakaźnych; aktywności seksualnej, sposobach zabezpieczeń przed zakażeniami, antykoncepcji; używkach; innych ważnych tematach.

Badanie lekarskie

W trakcie badania lekarz poszukuje zmian chorobowych na skórze i błonach śluzowych; ocenia węzły chłonne, gardło, narządy wewnętrzne

Zlecenie do laboratorium

Po analizie dostarczonej dokumentacji medycznej, wyników laboratoryjnych, wywiadu, badania przedmiotowego lekarz zleci wykonanie badań laboratoryjnych z krwi oceniających między innymi morfologię, wydolność wątroby i nerek, zakażenie HIV, HBV, HCV, kiłę oraz jeżeli zaistnieje potrzeba to pobranie wymazów wymazów z gardła, cewki moczowej czy odbytu w kierunku chlamydiozy, rzeżączki.

Rejestrując się na pierwszą wizytę zasygnalizuj ten fakt w rejestracji. Czas wizyty jest dwukrotnie dłuższy od pozostałych wizyt.

Koszt wizyty: 200 zł

 

DRUGA WIZYTA

umów wizytę

Druga wizyta powinna odbyć się niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich wyników. Po rozważeniu wszystkich “za” i “przeciw” lekarz podejmie decyzję o włączeniu i schemacie dawkowania leków stosowanych w PrEP.

Lekarz może zaproponować wykonanie szczepień. Szczególnie zalecane jest szczepienie przeciw wzw A i B. Do rozważenia pozostają inne szczepienia np. przeciw HPV, pneumokokom, meningokokom.

Koszt wizyty: 150 zł

PIERWSZA WIZYTA KONTROLNA

umów wizytę

Pierwsza wizyta kontrolna powinna odbyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia PrEP. Podczas wizyty lekarz zapyta o systematyczność zażywanych tabletek, objawy uboczne leku, obawy związane z terapią. Przeprowadzi wywiad i badanie lekarskie oraz omówi wyniki badań laboratoryjnych.

Przed wizytą należy oznaczyć w krwi: anty HIV, morfologia, AlAT, kreatynina + ewentualne inne zlecone badania.

Koszt wizyty: 150 zł

 

DRUGA I KOLEJNE WIZYTY KONTROLNE

umów wiztyę

Druga i kolejne wizyty kontrolne powinny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące. W trakcie wizyty lekarz zapyta o systematyczność zażywanych tabletek, objawy uboczne leku, obawy związane z terapią. Oceni ryzyko zakażenia HIV i chorób przenoszonych drogą płciową. Przeprowadzi wywiad i badanie lekarskie oraz omówi wyniki badań laboratoryjnych.

Przed wizytą należy oznaczyć w krwi anty HIV + ewentualne inne zlecone badania.

Koszt wizyty: 150 zł

 

ZAKOŃCZENIE PrEP

Zakończenie PrEP powinno odbyć się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Po odstawieniu leku, w ciągu kolejnych 6 miesięcy, należy wykluczyć zakażenie HIV.