Krzysztof Gierlotka, dr n. medycznych , specjalista chorób zakaźnych

Studia medyczne ukończyłem w 2003r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Pierwszą pracę  podjąłem jako asystent w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii. Przez kilka kolejnych lat prowadziłem ćwiczenia z mikrobiologii dla studentów różnych kierunków. Równolegle wykonywałem doświadczenia laboratoryjne. Wyniki doświadczeń zebrałem w pracy doktorskiej.

Od prawie 15 lat pracuję jako starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy oraz przyszpitalnej Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni Wirusologicznej i Poradni Chorób Wątroby. W 2009r. obroniłem tytuł specjalisty w chorobach zakaźnych. Na co dzień zajmuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów zakażonych różnymi chorobami zakaźnymi, w tym HIV oraz diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami wątroby. Swoją wiedzę doskonalę jako uczestnik wielu kursów i zjazdów poświęconych chorobom zakaźnym.

Ponadto,

  • od dziesięciu lat jestem konsultantem w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Bydgoszczy i Toruniu,
  • przez kilka ostatnich lat pełniłem funkcję kierownika w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych i Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej,
  • przez kilka lat byłem konsultantem w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni “PLUS” EKO “Szkoła Życia” w Wandzinie zajmującymi się osobami zakażonymi wirusem HIV,
  • ukończyłem studia podyplomowe z Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
  • ukończyłem studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej,
  • ukończyłem kurs z elektrokoagulacji i krioterapii zmian skórnych z uwzględnieniem brodawek i kłykcin kończystych
  • w latach 2013-2017 byłem koordynatorem “Programu wykrywania zakażeń wzw B i C w województwie kujawsko-pomorskim” (zbadano prawie 22.000 osób), a w 2017 również koordynatorem “Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci (zaszczepiono 2077 ) i osób dorosłych (zaszczepiono 614) w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim”,

Komercyjnych konsultacji udzielam w  Centrum Medycznym d3.