Zakażenia HIV w Polsce i na świecie

Polska

Od wdrożenia badań w 1985r. stwierdzono ponad 22.000 zakażeń wirusem HIV. W 2016r. rozpoznano prawie 1300 nowych zakażeń. Blisko 1000 zakażeń wykryto w grupie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. Szacunkowe dane wskazują, że nieświadomie zakażonych jest 2-3 x więcej.

źródło: PZH

Świat

Szacuje się , że w 2016r. na świecie zakażonych było 36,7 mln osób - 17,8 mln kobiet, 16,7 mln mężczyzn i 2,1 mln dzieci poniżej 15 r.ż. Nowe zakażenia rozpoznano u 1,8 mln osób. Równowaga zakażonych kobiet i mężczyzn wskazuje na kontakty heteroseksualne, obok dożylnych narkotyków, jako główną drogę zakażenia HIV.

źródło: WHO

Sąsiedzi dalsi i bliżsi

  • Rosja - ok 1 mln osób;
  • Ukraina 240 tyś;
  • Francja 180 tyś.;
  • Niemcy 85 tyś;
  • Białoruś 19 tyś;
  • Czechy 3,4 tyś;
  • Litwa 2,9 tyś;
  • Słowacja < 1 tyś; 

źródło WHO

PrEP

Co to jest PrEP?

Profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia wirusem HIV określana jest skrótem PrEP (ang. Pre-exposure Prophylaxis). Polega na przyjmowaniu leku w połączeniu ze stosowaniem ochrony barierowej (prezerwatywy) oraz rzetelną wiedzą na temat bezpiecznego współżycia znacznie ograniczają ryzyko zakażenia wirusem HIV.

Wskazania do PrEP

Profilaktyka PrEP dedykowana jest dla osób dorosłych podejmujących ryzykowne, często niezabezpieczone, zachowania seksualne lub stosujących dożylne środki odurzające. Mając na myśli kontakty seksualne rozumie się kontakty heteroseksualne, homoseksualne, waginalne, analne, oralne.

1

PrEP stosuje się u osoby mającej stałego partnera seksualnego zakażonego wirusem HIV, który nie jest leczony przyczynowo, antyretrowirusowo,

2

PrEP stosuje się u osoby podejmującej przygodne, ryzykowne kontakty seksualne z osobą zakażoną wirusem HIV, która nie jest leczona przyczynowo, antyretrowirusowo,

3

PrEP stosuje się u osoby podejmującej przygodne, ryzykowne kontakty seksualne z osobą, która nie wykonywała testów w kierunku obecności wirusa HIV (o nieznanym statusie serologicznym

4

PrEP stosuje się u osoby, u której zastosowano profilaktykę poekspozycyjnę (PEP) po kontakcie seksualnym w ciągu ostatniego roku

5

PrEP stosuje się u osoby, u której w ciągu ostatniego roku rozpoznano chorobę przenoszoną drogą płciową, taką jak kiła, rzeżączka, chlamydioza.

6

PrEP stosuje się u osoby stosującej środki odurzające, narkotyki, alkohol i podejmującej ryzykowne kontakty seksualne

7

PrEP stosuje się u osoby nie używającej jednorazowych igieł i strzykawek w celu padania dożylnych narkotyków

8

PrEP stosuje się u osoby świadczącej komercyjne usługi seksualne